Flash videá

Prehrávač obsahuje tieto videá:   1.pochod Normanov
                                                        2.klip mesto
                                                        3.Merger
                                                        4.krúžky komplet
                                                        5.malý krúžok
                                                        6.tjost
                                                        7.rokec
                                                        8.balet
Na tejto stránke  Vám chceme ponúknuť krátke ukážky z našich vystúpení.
Môže ísť o videa vážne ale aj komické, to čo priniesol turnaj a čo zachytila naša kamera.
Táto stránka sa bude priebežne dopĺňať, tak ako mi  to bude dovoľovať čas a budem stíhať vyrábať videá.
Nakoľko existujú aj videa, ktorých autormi nie sme my ani nikto z nášho okolia a nachádzajú sa na webe, tak som sa rozhodol zverejniť ich adresy a kto chce, tak si ich može pozrieť.
TIETO VIDEA NIE SÚ NAŠÍM VLASTNÍCTVOM, preto nie je možné s nimi nijak manipulovať bez súhlasu autora.

Linky:
http://www.youtube.com/watch?v=D7N9qvHBBRk&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=SwV-yyU-PG0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=bPM6hpE1E5A&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=elUrBN9gjcw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=22dgzCo_1Jo&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=-XjjY50yS0A&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=IjiTIoRUf2Q&feature=related
http://www.youtube.com/