Walér princ z Genderlandu,vojvoda z Kroizinfeldu a Bingenu a pán z Ringoltingenu a Brat Gervasia najjasnejšieho kráľa Tilbury
a kôň HEKTOR